Webbshop för varningsetiketter som storetiketter

Våra varningsetiketter, hanteringsetiketter och symboletiketter på den här sidan är storetiketter i storleken 25 x 25 cm.

Välj i menyn varianter om du vill ha med eller utan text (där detta är tillgängligt).

Klicka här för Information och regler om varningsetiketter för transport av farligt gods.

Storetiketter - Varningsetiketter, Hanteringsetiketter, Symboletiketter, 25 x 25 cm

Fish/Tree

Fish/Tree
BH201
Storetikett Fish/Tree
19,00 Kr.

Förhöjd temperatur

Förhöjd temperatur storetikett
BH202
Storetikett förhöjd temperatur.
19,00 Kr.

Klass 1, etikett för riskgrupp 1.1, 1.2 och 1.3

Storetiketter 25x25, Varningsetikett avsedd för riskgrupp 1.1, 1.2 och 1.3
Etikett Klass 1 för riskgrupp 1.1, 1.2 och 1.3. Explosiva ämnen och föremål
19,00 Kr.

Klass 1, etikett för riskgrupp 1.4

Varningsetiketter för riskgrupp 1.4
BN102
Etikett Klass 1, för riskgrupp 1.4, explosiva ämnen och föremål
19,00 Kr.

Klass 1, etikett för riskgrupp 1.5

Varningsetiketter för riskgrupp 1.5
BN103
Etikett Klass 1, för riskgrupp 1.5, explosiva ämnen och föremål
19,00 Kr.

Klass 1, etikett för riskgrupp 1.6

Varningsetiketter för riskgrupp 1.6
BN104
Etikett Klass 1, för riskgrupp 1.6, explosiva ämnen och föremål
19,00 Kr.

Klass 2, etikett 2.1, för brandfarliga gaser

Storetikett 2.1 brandfarliga gaser
Etikett Klass 2.1.Brandfarliga gaser
19,00 Kr.

Klass 2, etikett 2.2 ej brandfarliga gaser, ej giftiga gaser

Etikett Klass 2, etikett 2.2 ej brandfarliga gaser, ej giftiga gaser
19,00 Kr.

Klass 2, etikett 2.3 för giftiga gaser

Etikett Klass 2, 2.3 giftiga gaser
Etikett Klass 2, etikett 2.3 giftiga gaser
19,00 Kr.

Klass 3 etikett för brandfarliga vätskor

Storetikett klass 3, brandfarliga vätskor
Etikett klass 3. Brandfarliga vätskor
19,00 Kr.

Klass 4.1 etikett för brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen

Storetikett klass 4.1
Etikett klass 1.4. Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen
19,00 Kr.

Klass 4.2 etikett för självantändande ämnen

Storetikett klass 4.2
Storetikett klass 4.2. Självantändande ämnen
19,00 Kr.

Klass 4.3 etikett för ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten

Storetikett klass 4.3.
Etikett klass 4.3. Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
19,00 Kr.

Klass 5.1 etikett för oxiderande ämnen

Klass 5.1 storetikett
Etikett Klass 5.1. Oxiderande ämnen
19,00 Kr.

Klass 5.2 etikett för organiska peroxider

Klass 5.2 storetikett
Etikett klass 5.2. Organiska peroxider (Ny etikett)
19,00 Kr.

Klass 6.1 etikett för giftiga ämnen

Klass 6.1 storetikett
Etikett Klass 6.1. Giftiga ämnen
19,00 Kr.

Klass 6.2 etikett för smittförande ämnen

Klass 6.2 storetikett
BN115
Etikett Klass 6.2. Smittförande ämnen
19,00 Kr.

Klass 7, nr 7B, etikett för radioaktiva ämnen

Storetikett klass 7B
BN117
Etikett Klass 7B. Radioaktiva ämnen
19,00 Kr.

Klass 7, nr. 7A, etikett för radioaktiva ämnen

Storetikett klass 7A
BN116
Etikett Klass 7A. Radioaktiva ämnen
19,00 Kr.

Klass 7, nr. 7C, etikett för radioaktiva ämnen

Storetikett klass 7E
BN118
Etikett Klass 7C. Radioaktiva ämnen
19,00 Kr.

Klass 7, nr. 7D, etikett för radioaktiva ämnen

Etikett klass 7D radioaktiva ämnen
BN119
Etikett Klass 7D. Radioaktiva ämnen
19,00 Kr.

Klass 7, nr. 7E, etikett för radioaktiva ämnen

Storetikett klass 7E Radioaktiva ämnen
BN120
Etikett klass 7E. Radioaktiva ämnen
19,00 Kr.

Klass 8 etikett för frätande ämnen

Klass 8 storetikett
Etikett klass 8. Frätande ämnen
19,00 Kr.

Klass 9 etikett för övriga farliga ämnen och föremål

Storetikett Övriga farliga ämnen och föremål
Etikett Klass 9. Övriga farliga ämnen och föremål
19,00 Kr.

Ny LQ

Ny LQ etikett
BS201
Ny LQ etikett
19,00 Kr.