Företagspresentation

Dorema grundades 1986 och finns i Bunn, Gränna. Under firmans första år utvecklade Dorema nära relationer med flera oberoende konsulter, som gav oss värdefulla råd vad gäller produktion, tryckning, juridiska aspekter och frågor som är relaterade till export.

Doremas mål är att producera och sälja olika typer av registersystem för telefonkataloger, produktböcker och kataloger. U-TAB säljs direkt till bokhandeln för vidare försäljning till användaren eller genom kontorsvaruleverantörer eller till företag som har specialbeställt U-TAB för sin publikation. Dorema levererar idag U-TAB till de flesta europeiska länder.

U-TAB förpackningarna är numera designade för att mer effektivt kunna möta den europeiska marknaden.

Med U-TAB Register System erbjuder Dorema flera standardprodukter, som ständigt har förbättrats under åren som gått.

Om företaget