U-TAB till Vägtransport av farligt gods

U-TAB till NTF

Vägtransport av farligt gods
- Tanktransport

Författare till boken är Stig Tedfeldt, expert inom farligt gods. Utgivare är Prevent.

Boken används mycket inom kursverksamheten för farligt gods.