Din publikation med egna flikar!

U-TAB med egen design

Utöver sortimentet av standardprodukter erbjuder vi möjligheten att designa U-TAB så det passar den egna publikationen.

U-TAB - "When Books Are Tools"

Med det menar vi att U-TAB är ett givet komplement till produktkataloger, regelverk eller liknande publikationer som är viktiga "verktyg" i det vardagliga arbetet.

Så här går det till:

1. Du designar
Du bestämmer antalet flikar och vilken text som flikarna ska ha.
2. Dorema producerar
3. Dina kunder sätter in flikarna
Dina kunder tar emot Din katalog och flikarna samtidigt och sätter in dem själva. En instruktion om hur man sätter in flikarna medföljer.
Resultat
En bok/katalog som är överskådlig och lätt att använda!
KOM IHÅG! En kundvänlig katalog är en flitigt använd katalog.

Vi trycker digitalt

Vi trycker flikarna digitalt och här nedan kan Du se exempel på vad vi kan göra. Kontakta oss så vi får talas vid om flikar till Din publikation.