Montering av U-TAB Registerflikar

Steg 1

Montera ALLTID U-TAB registrerflikar från slutet av boken!

Steg 1

Slå upp sista kapitlet i boken som ska förses med flik.

 

Steg 1

 

Steg 2

Lyft av den sista förtryckta fliken på flikarket.
Placera fliken som bilden visar.

 

Steg 1

 

Steg 3

Fortsätt nu framåt i boken och använd hjälplinjerna som flikarna har - lodräta och vågräta.

Bokens storlek kan göra att det blir fler rader med flikar.

Fortsätt då på nytt med en ny rad till sista fliken är monterad.